Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Baborów, dnia 18 listopada 2019r.

Nr sprawy: ZSP.394.1.2019

Zapytanie ofertowe


W oparciu o art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).


Zapraszamy, w ramach procedury rozeznania rynku,

do składania ofert na zakup i dostawę artykułów żywnościowych

do stołówki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Baborowie w 2020 roku.


I. Zamawiający:


Nabywca:
Gmina Baborów
ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów
NIP: 748-15-06-649
Odbiorca:
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Baborowie
ul. Wiejska 5a, 48-120 Baborów
Tel./fax.: 77 403 69 50


II. Opis przedmiotu zamówienia

<<<Czytaj więcej>>>

Załączniki:

 

 

 
22006988
22148168